facebook
A- A A+
  • 3.jpg
  • asos1.jpg
  • asos2.jpg
  • biznes.png
  • krotoszyn.jpg
  • logo-kolor-01.jpg
  • technologie.png
  • turystyka.png
  • zespol_slider2.jpg

W ubiegłym tygodniu zakończyliśmy cykl spotkań partycypacyjnych dla przedstawicieli administracji publicznej i NGO z czterech miast Wielkopolski- Kalisza, Leszna, Konina i Piły. Spotkania zrealizowane były w ramach projektu "Wielkopolska działa razem", mającego na celu wzmocnienie współpracy pomiędzy administracją publiczną i NGO w Wielkopolsce.

 

Ze względu na złożoność tematyki współpracy administracji publicznej i NGO spotkania w każdym z miast podzielone zostały na 3 bloki tematyczne. Każdy z uczestników spotkania mógł wziąć udział w jednym spośród 3 bloków tematycznych, jakimi były: I - Tworzenie polityk publicznych, II - Współpraca w zakresie realizacji zadań publicznych, III - Infrastruktura współpracy.

 

Z dniem 29.10.2014 nastąpiła zmiana numeru telefonu do biura Fundacji Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii.

 

Aktualny numer telefonu to: +48 517 855 412.

 

Wszystkich zainteresowanych uprzejmie prosimy o kontakt z Fundacją pod ww. numerem.

Dziękujemy!

 

 

W związku z realizacją projektu „Wielkopolska działa razem – wdrożenie standardów współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego i NGO” zapraszamy do składania ofert na zaprojektowanie, wykonanie, uruchomienie i wdrożenie serwisu internetowego w ramach trzech płaszczyzn Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych:

 

W związku z realizacją projektu „Konsultuj z pomysłem – aktywne techniki i narzędzia dla efektywnych konsultacji w powiecie krotoszyńskim” zapraszamy do składania ofert na opracowanie modułów ekspertyz dot. Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami w powiecie krotoszyńskim. Zamówiona usługa współfinansowana będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, PO KL - Priorytet V: Dobre rządzenie, Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, poddziałanie: 5.4.2 – Rozwój dialogu obywatelskiego.

 

Zapytanie ofertowe - pobierz PDF

 

Oferta powinna być dostarczona pocztą / kurierem lub osobiście do biura Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii, zlokalizowanego w Poznaniu (60-126), ul. Głogowska 157/47, w terminie do dnia 22 sierpnia 2014 roku do godz. 12.00 (o przyjęciu oferty decyduje data i godzina wpływu oferty) z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe – ekspertyzy – Konsultuj z pomysłem”

 

Ocena ofert  zostanie  dokonana w ciągu 2 dni od daty terminu składania ofert, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie przekazany e-mailem oraz telefonicznie Oferentom.

 

 

Zachęcamy do zapoznania się z drugim numerem Informatora WDR.


Treści zawarte w informatorze skierowane są do uczestników poszczególnych zespołów standaryzacyjnych uczestniczących w projekcie "Wielkopolska działa razem - wdrożenie standardów współpracy samorządu województwa wielkopolskiego i NGO", do lokalnych, regionalnych i krajowych decydentów sfery publiczno-społecznej, a także wszystkich osób zainteresowanych współpracą pomiędzy administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi.

Jak wygląda praca grupowa poszczególnych zespołów standaryzacyjnych? Jakie zadania udało się zrealizować w ciągu ostatnich 3 miesięcy? W jaki sposób realizacja projektu odpowiada na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz całego regionu?

Na te i inne pytania znajdziecie odpowiedź w najnowszym numerze Informatora WDR.

 


 

Zachęcamy do lektury!

Informator WDR 2/2014

 

POBIERZ PDF

 

 

 

Partnerzy