facebook
A- A A+
  • 3.jpg
  • asos1.jpg
  • asos2.jpg
  • biznes.png
  • krotoszyn.jpg
  • logo-kolor-01.jpg
  • technologie.png
  • turystyka.png
  • zespol_slider2.jpg

 

Informator projektowy - "Informator WDR" nr 1/2014

                                                                                                                                                                                    Informator WDR skierowany do uczestników projektu "Wielkopolska działa razem" oraz wszystkich osób zainteresowanych tematem współpracy międzysektorowej w Wielkopolsce, stanowi publikację, której założeniem jest przybliżenie idei projektu, zestawienie jego głównych założeń oraz zebranie wiedzy dotyczącej poszczególnych etapów projektu. Informator WDR stanowić będzie sposób wymiany doświadczeń i opinii w zakresie współpracy pomiędzy sektorem publicznym i społecznym oraz upowszechniania ich w wymiarze lokalnym i regionalnym.

 

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją!

Informator WDR 1/2014 - POBIERZ PLIK

 

 

Pierwszy numer "Informatora WDR" obejmuje następującą tematykę:

 

O PROJEKCIE

Analiza danych zastanych oraz badania przeprowadzone przez ekspertów Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Poznaniu wskazują na liczne wyzwania, które należy podjąć we współpracy pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a  organizacjami pozarządowymi. Podniesienie jakości współpracy sprawia, że SWW oraz przedstawiciele NGO nie wykorzystują w pełni swojego potencjału kadrowego i merytorycznego, aby efektywnie rozwiązywać istniejące problemy społeczne.

 
Większość Polaków uważa, że nie ma żadnej możliwości wpływu na bieg spraw publicznych na poziomie krajowym (79%), ale także lokalnym (56%). W świadomości Polaków instytucje Unii Europejskiej mają większy wpływ na rozwój regionu aniżeli instytucje rządowe i regionalne.* I chociaż poczucie wpływu na sprawy lokalne wciąż jest wyższe niż w latach dziewięćdziesiątych to w ciągu ostatniego roku widoczny jest wyraźny spadek poczucia obywatelskiej podmiotowości.

 

Powyżej przedstawione dane skłaniają do refleksji nad tym dlaczego w kraju, w którym od blisko 25 lat funkcjonuje system demokratyczny, Polacy wciąż nisko oceniają swoje możliwości partycypacji w sprawach publicznych. Odpowiedź nie jest prosta i z pewnością nie ogranicza się do szukania przyczyny tej sytuacji w prostej relacji władza-obywatele. Wskazanie na ograniczenia w funkcjonowaniu podmiotów z tego dychotomicznego podziału może nam pomóc w diagnozie takiego stanu rzeczy. Niemniej jednak znalezienie możliwości współpracy pomiędzy władzą a obywatelami, określenie ich standardów oraz zadbanie o jakość wypracowanych rozwiązań to pójście krok dalej.

 

Powiat Krotoszyński  oraz  Fundacja Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii ogłaszają nabór uczestników na szkolenia pn.

TECHNIKI I NARZĘDZIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Szkolenia w ramach Treningu nowoczesnych technologii już za nami. Ponieważ wspominamy je z wielka radością, chcemy je sentymentalnie przywołać zamieszczając zdjęcia dokumentujące zajęcia. Zamieszczane zdjęcia są autorstwa uczestników naszych zajęć, co dodaje im szczególnego znaczenia. 


Szkolenia odbywały się w 9 wielkopolskich miastach od października do grudnia 2013. W ich trakcie spotkaliśmy z fantastycznymi pasjonatami nowoczesnych technologii, nastawionymi na zdobycie jak największej wiedzy i umiejętności związanych z obsługa tabletów, smartfonów i innych urządzeń mobilnych. Zamieszczamy dziś pierwsze galerie zdjęć.

Partnerzy