facebook
A- A A+
  • 3.jpg
  • asos1.jpg
  • asos2.jpg
  • biznes.png
  • krotoszyn.jpg
  • logo-kolor-01.jpg
  • technologie.png
  • turystyka.png
  • zespol_slider2.jpg

Fundacja Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii z siedzibą w Poznaniu poszukuje wolontariuszy, którzy pomogą w realizacji projektu dla organizacji pozarządowych z Wielkopolski pn. „Szkoła Animatorów Nowoczesnych Technologii”.

Projekt realizowany w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich ma na celu zmniejszenie wykluczenia cyfrowego oraz poprawę zdolności organizacji pozarządowych z Wielkopolski do mobilizowania zasobów a także usprawnienie funkcjonowania organizacji dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii.  


Fundacja Rozwoju Nowoczesnych Technologii zaprasza do udziału w projekcie „Szkoła Animatorów Nowoczesnych Technologii”.

Głównym celem działań realizowanych w ramach projektu jest wsparcie organizacji pozarządowych w usprawnieniu ich działalności przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii.

Podczas szkoleń i warsztatów zdobędziecie Państwo praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie mobilizowania zasobów NGO przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, poprawicie funkcjonowanie Waszej organizacji, zostaniecie objęci wsparciem doświadczonych trenerów, coachów i tutorów.                      
W ramach programu poznacie mobilne rozwiązania w zakresie pracy zdalnej, przetestujecie wybrane aplikacje mobilne usprawniające pracę zawodową.

 

Wydane poradniki są rezultatem prac zespołów standaryzacyjnych pracujących od kwietnia do grudnia 2014 r. w ramach projektu „Wielkopolska działa razem - wdrożenie standardów współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego i NGO” realizowanego przez Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii w partnerstwie z Samorządem Województwa Wielkopolskiego.

Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii wraz z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w ramach projektu "Wielkopolska Działa Razem" zapraszają przedstawicieli NGO z województwa wielkopolskiego do udziału w spotkaniach edukacyjnych, podczas których zaprezentowany zostanie nowy system tworzenia i składania ofert przez organizacje pozarządowe - GENERATOR OFERT Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.


TERMINY SPOTKAŃ (do wyboru):

- 26 czerwca (piątek), godz. 14.00 – 16.00
- 30 czerwca (wtorek), godz. 14.00 – 16.00

 

W dniu 19 czerwca 2015 r. w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie odbyła się gala podsumowująca I edycję programu Samsung LABO, w której przedstawiciele Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii mieli zaszczyt uczestniczyć.

 

Jako partner programu, FRNT było realizatorem  ścieżki biznesowej obejmującej rozwój umiejętności uczniów w zakresie przedsiębiorczości, innowacyjności oraz kreatywnego myślenia. Działania realizowane w ramach I edycji zakończyły się ogromnym sukcesem, dzięki czemu program ma szansę zyskać miano jednego z najbardziej innowacyjnych w Polsce. Bardzo mocno kibicujemy wszelkim inicjatywom mającym realny wpływ na rozwój poszukiwanych na rynku pracy umiejętności.

Partnerzy