+55 aktywni na rynku pracy

Pracownik doświadczony, posiadający wiedzę i umiejętności, zmotywowany – osoby powyżej 55 roku życia mają swoje silne strony na rynku pracy! Mimo tego ich sytuacja na rynku pracy nie zawsze wygląda różowo. Zmiana tej sytuacji na lepsze to wyzwanie dla instytucji, organizacji i przedsiębiorstw.

Jak wspierać osoby powyżej 55 roku życia, by nie doświadczały wykluczenia na rynku pracy? Jak wykorzystywać ich potencjał i doświadczenie oraz rozwijać ich umiejętności? Odpowiedzią na to może być projekt ENSURE. Celem projektu ENSURE jest identyfikacja, zebranie oraz opracowanie metod i narzędzi służących do wykorzystania wiedzy, doświadczenia i umiejętności osób po 55 roku życia. 

Jednym z elementów projektu ENSURE jest stworzenie internetowej bazy ekspertów mających więcej niż 55 lat, a z których wiedzy doświadczenia, umiejętności będzie można skorzystać. Na portalu będą mogły rejestrować się także instytucje, organizacje i przedsiębiorstwa, które będą chciały skorzystać z ekspertów +55. Okazja do spotkania się z projektem ENSURE i zostania ekspertem w ramach projektu będą poznańskie targi Aktywni 50+, które odbędą się w dniach 16-17 marca w pawilonie nr 3 na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Organizatorami imprezy są: Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Miasto Poznań i Międzynarodowe Targi Poznańskie. Centrum Inicjatyw Senioralnych oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pełnią funkcję współorganizatorów wydarzenia.

Więcej informacji na temat projektu ENSURE można znaleźć na stronie www.ensuress.pl, a o samych targach Aktywni 50+ na stronie http://50plus.mtp.pl/pl/.

+55 aktywni na rynku pracy
Przewiń do góry