O fundacji

Integrujące czytelne technologie

Założona w 2007 roku Fundacja Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii to organizacja pozarządowa o charakterze non-profit, która postawiła sobie za cel działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa informatycznego oraz wspieranie nowoczesnych technologii w obszarach, w których komercyjne rozwiązania nie mają zastosowania.

Aktywność Fundacji dotyczy szerokiego zakresu tematów obejmujących kwestie wykluczenia społecznego, edukację, przedsiębiorczość, rynek pracy, rozwój technologii oraz IT. Nasz obszar zainteresowań i działań to mobilne technologie, promowanie zrównoważonego rozwoju i działań ekologicznych, działanie na rzecz aktywnej współpracy sfery społecznej, publicznej, naukowej i biznesu.

Podejmowane działania pozwalają na integrowanie szerokiego środowiska osób zainteresowanych zagadnieniami sprawności instytucjonalnej, stosowania narzędzi pracy z osobami wykluczonymi lub zagrożonych wykluczeniem, wzmacniania potencjału rozwojowego osób oraz podmiotów.

Interdyscyplinarny charakter działań realizowanych w Fundacji pozwala na pełniejszą odpowiedź na problemy identyfikowane we współpracy w praktyce zróżnicowanych podmiotów publicznych, prywatnych oraz społecznych.

Realizujemy z powodzeniem projekty związane z celami statutowymi Fundacji, prowadzimy szkolenia i doradztwo z nimi związane, przygotowujemy publikacje, bierzemy udział w konferencjach w roli ekspertów. Działamy, by zrealizować nasze motto: Integrujące Czytelne Technologie dla każdego.

Zachęcamy do zapoznania się z aktywnością Fundacji, zaprezentowanej na naszej strony internetowej oraz do polubienia profilu Fundacji na Facebooku.

Przewiń do góry