Obszary działań

Czym zajmuje się FRNT?

Fundacja Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii to organizacja działająca na rzecz promowania i rozwijania nowoczesnych technologii oraz praktycznego ich zastosowania wśród mieszkańców, samorządów, przedsiębiorców, organizacji publicznych i prywatnych. Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii stawia sobie za cel działania na rzecz społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy.

Nowoczesne technologie, ze szczególnym uwzględnieniem informatyki, są traktowane przez nas jako narzędzia służące długofalowemu rozwojowi gospodarczemu, ekonomicznemu i społecznemu. Prowadzone przez nas działania edukacyjne mających na celu wzrost wiedzy i świadomości społecznej w zakresie nowoczesnych technologii, oraz wykorzystania Internetu i innych narzędzi teleinformatycznych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i cyfrowemu.

Prowadzimy doradztwo dla instytucji rządowych, samorządowych i gospodarczych. Ważnym obszarem naszej aktywności jest prowadzenie działalności edukacyjnej, organizowanie kursów i szkoleń, specjalistycznych konferencji, seminariów, warsztatów, studiów i badań naukowych, prelekcji i spotkań publicznych, a także innych przedsięwzięć i działań o charakterze edukacyjnym. Działamy też na rzecz współpracy ze środowiskami akademickimi i naukowo-badawczymi.

Przewiń do góry