Pierwsze warsztaty dla kolejnych zespołów standaryzacyjnych: „Informowanie”, „Formy finansowe”, „Integracja sektora NGO”, „Partnerstwo projektowe”

W jaki sposób uwzględniać odmienny sposób przedstawiania informacji z uwagi na różnorodność odbiorców oraz ich potrzeb? Jakie elementy obejmować powinna procedura opracowywania i aktualizacji standardów realizacji zadań publicznych? Jakie działania w największym stopniu wpływają na integrację sektora NGO? Jakie znaczenie ma idea partnerstwa publiczno-społecznego przy realizacji zadań publicznych?

Odpowiedzi na te i inne pytania próbowali znaleźć uczestnicy warsztatów zorganizowanych w ramach projektu „Wielkopolska działa razem – wdrożenie standardów współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego i NGO”. W ubiegłym tygodniu w dn. 28-29 kwietnia 2014 r. odbyły się pierwsze warsztaty dla kolejnych zespołów standaryzacyjnych: „P1O2 – Informowanie”, „P2O1 – Formy finansowe”, „P3O2- Integracja sektora NGO”, „P2O3- Partnerstwo projektowe”. W warsztatach, które miały miejsce w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, wzięli udział przedstawiciele administracji publicznej i NGO z województwa wielkopolskiego.

Do zespołu standaryzacyjnego „P1O2 – Informowanie” zaproszeni zostali:

1. Ciupiński Zbigniew, Wielkopolski Klub Techniki i Racjonalizacji
2. Frąckowiak Agnieszka, Stowarzyszenie Psyche Soma Polis
3. Kijak Piotr, Departament Organizacyjny i Kadr, UMWW
4. Klawe-Ochod Dominika, Biuro Współpracy Międzynarodowej, UMWW
5. Kulik Jacek, Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
6. Maćkowiak Michał, Stowarzyszenie Spadochron
7. Michalak Anna, Caritas Archidiecezji Poznańskiej
8. Nowicka Paulina, Departament Środowiska, UMWW
9. Nowicki Bogan, Stowarzyszenie Wszyscy Ludzie Dobrej Woli
10. Piechowiak Jagna, Fundacja „APJA”
11. Wiśniewska Renata, Stowarzyszenie Żłobków Niepublicznych Prorodzina

Uczestnicy warsztatów w grupie P1O2 analizować będą proces wzajemnego informowania się partnerów (Samorządu Województwa Wielkopolskiego i organizacji pozarządowych) odnośnie do planów, zamierzeń i kierunków działań poprzez sprawny system obiegu informacji.

W skład zespołu standaryzacyjnego „P2O1 – Formy finansowe” wchodzą:

1. Dukat Radosław, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
2. Dziewolska-Kawka Ewa, Art Stations Foundation by Grazyna Kulczyk
3. Kutereba Halina, Polskie Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu
4. Mierkiewicz Marzena, Stowarzyszenie Żłobków Niepublicznych Prorodzina
5. Nawrocka Ewa, Departament Kultury, UMWW
6. Nowak Maciej, Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom, UMWW
7. Rachmajda Karolina, Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi
8. Resztak Danuta, Oddział Koordynacji Współpracy z NGO, UMP
9. Rura Magdalena, Chorągiew Wielkopolska ZHP
10. Statkiewicz Wanda, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Poznaniu
11. Tabaka Magdalena 

Obszarem pracy tego zespołu standaryzacyjnego będzie analiza realizacji zadań publicznych poprzez współpracę partnerów z uwzględnieniem form finansowych z wykorzystaniem zarówno trybów konkursowych, pozakonkursowych, jak i zakupu usług.

Członkami zespołu standaryzacyjnego „P3O2- Integracja sektora NGO” zostali:

1. Choroszko Beata, Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom, UMWW
2. Gołębiowska Magdalena, Społeczna Fundacja Ludzie dla Ludzi
3. Krysztoforska Weronika, Departament Kultury UMWW
4. Lisiak Katarzyna, Wolontariat Wielkopolski
5. Maciejewski Mikołaj, Art Stations Foundation by Grazyna Kulczyk
6. Stasiak Monika, Fundacja Zawsze Razem
7. Szamałek Bartłomiej, Fundacja Klaster Poznań
8. Szofer Monika, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
9. Weis Anna, Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi, UMWW

Tematyka warsztatów dla grupy P3O2 obejmować będzie wspieranie procesów zmierzających do zintegrowania trzeciego sektora poprzez zastosowanie szeregu metod służących kształtowaniu i realizacji polityk publicznych.

Wśród reprezentantów zespołu standaryzacyjnego „P2O3- Partnerstwo projektowe” znaleźli się:

1. Apolinarska Ewa, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWW
2. Gołębiewska Stella, Oddział Koordynacji Współpracy z NGO, UMP
3. Kiereta Anna, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Oddział w Poznaniu
4. Krawczyńska Katarzyna, Fundacja Ars
5. Ornoch-Tabędzka Małgorzata, Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczykowa
6. Pełtak Sylwia, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
7. Rękosiewicz Teresa, Stowarzyszenie Wygraj Siebie
8. Szaj Romana, Departament Kultury UMWW
9. Wachowska-Kucharska Anna, SIW Poznaniacy

Uczestnicy warsztatów w grupie P2O3 podejmą się analizy tematu współpracy partnerów przy realizacji projektów na rzecz realizacji zadań publicznych (tzw. partnerstwa projektowe) przy założeniu, zgodnie z założeniem, iż taka formuła współpracy daje możliwość efektywnego wykorzystania różnych narzędzi współpracy, szczególnie z zastosowaniem form niefinansowych. 

Przypomnijmy, iż w projekcie weźmie udział 90 przedstawicieli administracji publicznej i NGO z Wielkopolski. Uczestnicy warsztatów, przydzieleni do konkretnych zespołów standaryzacyjnych, zdobędą wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie wdrażania wybranego obszaru współpracy w  struktury samorządu terytorialnego. Rezultatem pracy zespołów standaryzacyjnych będzie opracowanie konkretnych procedur współpracy pomiędzy administracją publiczną i NGO, które przyczynią się do podniesienia jakości świadczonych usług publicznych w Wielkopolsce.

Szczegółowe informacje na temat założeń pracy zespołów standaryzacyjnych znaleźć można w pierwszym numerze Informatora WDR. Informator pobrać można TUTAJ.

Pierwsze warsztaty dla kolejnych zespołów standaryzacyjnych: „Informowanie”, „Formy finansowe”, „Integracja sektora NGO”, „Partnerstwo projektowe”
Przewiń do góry