Działasz w NGO w Wielkopolsce? Poznaj swoje możliwości i podejmij działania! Samorząd Województwa Wielkopolskiego otwarty na współpracę.

Współpraca pomiędzy administracją publiczną a sektorem pozarządowym nie zawsze przebiega harmonijnie. Utarty w świadomości obraz urzędnika i działacza społecznego stojących po dwóch stronach barykady sprawia, że podejmowanie wspólnych działań staje się jeszcze trudniejsze. W jaki sposób powinniśmy działać, aby lepiej ze sobą współpracować? Okazuje się, że odpowiedź jest prosta, Samorząd Województwa Wielkopolskiego odpowiada: DZIAŁAJMY RAZEM!

W Wielkopolsce w porównaniu z innymi województwami aktywność organizacji pozarządowych jest szczególnie duża. Współpraca administracji publicznej i organizacji pozarządowych odgrywa ogromną rolę w rozwoju regionu. Ze względu na szeroki wachlarz możliwości jakie oferuje Samorząd Województwa Wielkopolskiego zrozumienie mechanizmów działania i dążenie do współpracy samorządu oraz organizacji pozarządowych nabiera w Wielkopolsce szczególnego znaczenia.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatach

Mając świadomość wielu możliwości jakimi dysponuje Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz pojawiających się ograniczeń w ich efektywnym wykorzystaniu przez organizacje pozarządowe, Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii z Poznania w partnerstwie z Samorządem Województwa Wielkopolskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z Wielkopolski do bezpłatnego udziału w pracach zespołów standaryzacyjnych w projekcie „Wielkopolska działa razem – wdrożenie standardów współpracy pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego i NGO”.

Działania zespołów standaryzacyjnych, realizowane w okresie marzec-grudzień 2014 r. będą miały formę warsztatów wspartych aktywnymi technikami i doradztwem. Uczestnicy warsztatów, którymi obok przedstawicieli organizacji pozarządowych będą także pracownicy administracji publicznej, z pomocą trenerów wspólnie zastanowią się nad jakością współpracy oraz możliwymi rozwiązaniami polepszającymi współpracę między Samorządem Województwa Wielkopolskiego a podmiotami społecznymi.

Twoja wiedza, doświadczenie i opinie będą mieć wpływ na politykę regionu

Warto podkreślić, że korzyści z udziału w projekcie obejmują nie tylko zwiększenie wiedzy i umiejętności uczestników na temat współpracy międzysektorowej, potwierdzone otrzymanym certyfikatem. Uczestnicy warsztatów będą pełnić ważną rolę w poprawie jakości współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi, gdyż rezultaty prac zespołów standaryzacyjnych będą wdrażane przez władze regionu i realnie wpłyną na kształt współpracy.

Jakie są warunki udziału w warsztatach?

Do udziału w projekcie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych zarejestrowanych na terenie województwa wielkopolskiego, którzy reprezentują władze organizacji i/lub zajmują się działaniami w obszarze współpracy międzysektorowej.

Jeśli spełniasz powyższe warunki, wypełnij i wyślij dokumenty rekrutacyjne na adres: alicja.napierala@frnt.pl Rekrutacja prowadzona będzie do 12.03.2014 r.

Każdy zainteresowany udziałem może uczestniczyć w 1 z 9 zespołów standaryzacyjnych, w skład których wchodzić będą przedstawiciele Samorządu Województwa Wielkopolskiego, administracji publicznej z terenu województwa Wielkopolskiego i organizacji pozarządowych zarejestrowanych w Wielkopolsce. Informacje dotyczące warsztatów przedstawione są w regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W razie ewentualnych pytań, informacji na temat projektu udziela:

Alicja Napierała

alicja.napierala@frnt.pl

tel.:  +48 605 079 215.

Dokumenty rekrutacyjne dla organizacji pozarządowych do pobrania:

1. Wzór umowy – POBIERZ
2. Załącznik nr 1 – regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – POBIERZ
3. Załącznik nr 2 – formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie – POBIERZ
4. Załącznik nr 3 – deklaracja udziału w projekcie – POBIERZ
5. Załącznik nr 4 – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby projektu – POBIERZ
6. Załącznik nr 5 – wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku do celów promocji projektu – POBIERZ
7. Załącznik nr 6 – wyrażenie zgody na nieodpłatne umieszczanie logotypu organizacji – POBIERZ

Dokumenty dla przedstawicieli administracji publicznej pobrać można TUTAJ.

Działasz w NGO w Wielkopolsce? Poznaj swoje możliwości i podejmij działania! Samorząd Województwa Wielkopolskiego otwarty na współpracę.
Przewiń do góry