Zakończenie I edycji programu Samsung LABO

 

W dniu 19 czerwca 2015 r. w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie odbyła się gala podsumowująca I edycję programu Samsung LABO, w której przedstawiciele Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii mieli zaszczyt uczestniczyć.

 

Jako partner programu, FRNT było realizatorem  ścieżki biznesowej obejmującej rozwój umiejętności uczniów w zakresie przedsiębiorczości, innowacyjności oraz kreatywnego myślenia. Działania realizowane w ramach I edycji zakończyły się ogromnym sukcesem, dzięki czemu program ma szansę zyskać miano jednego z najbardziej innowacyjnych w Polsce. Bardzo mocno kibicujemy wszelkim inicjatywom mającym realny wpływ na rozwój poszukiwanych na rynku pracy umiejętności.

 

Dziękujemy za współpracę!

 

Samsung LABO to pierwsza tego typu inicjatywa w regionie, której celem jest rozwój umiejętności uczniów szkół zawodowych, w zakresie nowoczesnych technologii i zawodów przyszłości. Eksperci wskazują na fakt, że od lat 90-tych XX wieku obserwuje się aż czterokrotny spadek liczby uczniów szkół zawodowych. Jednocześnie, pracodawcy nie mogą znaleźć wykwalifikowanych specjalistów, z kompetencjami technologicznymi jak i umiejętnościami miękkimi, wymaganymi na danym stanowisku. Projekt Samsung LABO zwraca uwagę na zauważalne niedopasowanie oferty edukacyjnej szkół do realiów dzisiejszego rynku pracy.

 


Projekt Samsung Labo wyposaża młodych ludzi w kompetencje, których nie byliby w stanie otrzymać w toku formalnej edukacji. Firma dzięki swojemu programowi, pomoże wykształcić nowe kadry specjalistów i przygotować ich do zawodów przyszłości, z którymi będą mieli okazję się zetknąć już za moment. Stąd właśnie idea, by rozwijać umiejętności uczniów szkół zawodowych w zakresie SmartHome Solutions – rozwiązań sprzętowych, które dopiero wchodzą na światowy rynek – Blanka Fijołek, Senior CSR & Sponsorship Manager Samsung Electronics Polska, pomysłodawczyni projektu.

Zakres nauczania w ramach projektu Samsung LABO podzielony został na dwa bloki tematyczne: technologiczny (przygotowujący stricte do zawodu) i biznesowy, rozwijający miękkie umiejętności uczestników. Specjaliści Samsung wspólnie z gronem pedagogicznym mają kluczowy wpływ na przygotowanie tematyki i planu zajęć ze ścieżki technologicznej. Ścieżka biznesowa obejmująca m.in. przygotowywanie biznesplanu, prowadzenie działalności gospodarczej, pozyskiwanie funduszy na działalność oraz podstawy rozliczeń księgowych jest przygotowywana i prowadzona przez Partnera projektu – Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii.

 

 

 

 

 

Zakończenie I edycji programu Samsung LABO
Przewiń do góry