Zespół

Monika Lisiecka

Absolwentka Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W rodzinnej Pile była naturalną liderką: w samorządzie uczniowskim, potem studenckim, w Senacie uczelni. Była przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miasta. Obecnie mieszka w Poznaniu i kieruje projektami w ramach Fundacji Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii. Oprócz tego prowadzi własną firmę i realizuje się jako trenerka. Uczestniczył w szkoleniach m.in. w Szkole Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego. Posiada praktyczne doświadczenie w obszarze coachingu, polityk publicznych na szczeblu lokalnym i regionalnym, współpracy międzysektorowej, marketingu terytorialnego i PR, tworzenia i realizacji strategii rozwoju, zarządzania projektami innowacyjnymi, zastosowania IT w administracji publicznej i organizacjach pozarządowych. Uwielbia spontaniczne podróże, taniec towarzyski i gotowanie – wszystkie rzeczy, które dają przestrzeń do kreatywnego myślenia.

Piotr Nowak

Doświadczony, zorientowany na cele manager zajmujący się organizowaniem zespołów projektowych dostarczających istotnych ekonomicznych korzyści dla organizacji, w ramach których działają. Obszary jego zainteresowań obejmują zarządzanie projektami i innowacjami, transfer wiedzy i technologii oraz techniki wspierające procesy innowacyjne w organizacjach. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W 2002 r. uzyskał tytuł MBA w zakresie European Management w ESCP-EAP European School of Management w Berlinie. Adiunkt i project manager w Instytucie Logistyki i Magazynowania. Od 2003 r. zaangażowany w projekty finansowane przez Komisję Europejską (INTERREG, Programy Ramowe). W 2011 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (tematyka doktoratu dot. tworzenia i rozwijania gospodarki opartej na wiedzy w wybranych regionach Europy Zach.). W 2012 r. uczestniczył w Programie Top 500 Innovators na Uniwersytecie Stanforda (Stanford Center for Professional Development) w zakresie Science management and commercialization.

Marek Urbaniak

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku: Ekonomia na Wydziale Ekonomii, pracownik Katedry Polityki Gospodarczej i Samorządowej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Współautor lub autor ponad 30 publikacji naukowych. Specjalizuje się w problematyce samorządności lokalnej i regionalnej, innowacji społecznych, rozwoju przedsiębiorczości, wykorzystania rozwiązań IT. Doradca, autor ekspertyz i analiz dla biznesu, administracji oraz organizacji pozarządowych.

Artur Kośmider

Posiada wieloletnie doświadczenie rynku e-administracji oraz e-biznesu. Współautor i autor wielu publikacji realizowanych dla Ministerstwa Gospodarki czy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, związanych z rynkiem e-gospodarki m.in. Raportu o Stanie Elektronicznej Gospodarki w Polsce. Współautor i autor wielu innowacyjnych projektów realizowanych w Wielkopolsce m.in. Planu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Wielkopolsce na lata 2007-2014, pierwszego projektu Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej czy Wielkopolskiego Systemu Informacji Turystycznej. Autor bloga poświęconego nowoczesnym technologiom oraz wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w administracji i biznesie. Nadzorował m.in. Centrum Elektronicznej Gospodarki w Instytucie Logistyki i Magazynowania oraz Departament Społeczeństwa Informacyjnego w Wielkopolskim Urzędzie Marszałkowskim. Realizuje i realizował m.in. działania związane z upraszczaniem i elektronizacją procedur administracyjnych i biznesowych. Posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji projektów krajowych i unijnych związanych z budową Społeczeństwa Informacyjnego. Obecnie pracuje w Instytucie Logistyki i Magazynowania.

Przewiń do góry