Bezpłatne konsultacje dla NGO w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii!

Przypominamy wszystkim zainteresowanym organizacjom pozarządowym o możliwości skorzystania z BEZPŁATNYCH konsultacji w zakresie usprawniania działalności przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Wsparcie realizowane jest w ramach projektu „Szkoła Animatorów Nowoczesnych Technologii” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Poniżej kontakt do konsultantów Fundacji Rozwoju Nowoczesnych Technologii:

e-mail: biuro@frnt.pl

tel.kom: 799 715 301

We współczesnym świecie zarządzanie zasobami, procesami, komunikacją i wiedzą zachodzi w przeważającej mierze przez lub przy wsparciu IT. Ważne jest zatem, aby NGO potrafiły zaadoptować do własnych potrzeb narzędzia IT, a następnie za ich pośrednictwem potrafiły efektywnie zarządzać organizacją, komunikować się z otoczeniem, prowadzić działania promocyjne, pozyskiwać wiedzę z zewnątrz, dzielić się nią czy realizować współpracę wewnątrz i międzysektorową. W ramach proponowanego wsparcia zapewniamy zindywidualizowane podejście do NGO oraz przedstawimy korzyści płynące z wykorzystywania nowoczesnych technologii w codziennej działalności.

Bezpłatne konsultacje dla NGO w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii!
Przewiń do góry