Ogłoszenia

Realizacja zadania w ramach programu Narodowego Instytutu Wolności „Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich”

Fundacja Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii skorzystała z Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 w ramach Priorytetu 5, organizowany przez Narodowy Instytut Wolności, który obejmuje:• pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji powstałych w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń mogących mieć istotny wpływ na skuteczność działania organizacji i realizacji jej celów statutowych – POMOC […]

Zapytanie o cenę dot. przygotowania, zredagowania i wydrukowania materiałów promocyjnych

Fundacja Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii w związku z realizacją projektu „Wielkopolska działa razem – wdrożenie standardów współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego i NGO” zaprasza do składania ofert na przygotowanie, zredagowanie i wydrukowanie materiałów promocyjnych na spotkania informacyjno-promocyjne w ramach płaszczyzny 2 i 3.

Zapytanie o cenę dot. wynajęcia sali

Fundacja Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii w związku z realizacją projektu „Wielkopolska działa razem – wdrożenie standardów współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego i NGO” zaprasza do składania ofert na wynajem sali w celu przeprowadzenia spotkań informacyjno-promocyjnych projektu.

Zapytanie ofertowe nr 04/WDR/2014

W związku z realizacją projektu „Wielkopolska działa razem – wdrożenie standardów współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego i NGO” zapraszamy do składania ofert na zaprojektowanie, wykonanie, uruchomienie i wdrożenie serwisu internetowego w ramach trzech płaszczyzn Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych:

Zapytanie ofertowe – opracowanie modułów ekspertyz

W związku z realizacją projektu „Konsultuj z pomysłem – aktywne techniki i narzędzia dla efektywnych konsultacji w powiecie krotoszyńskim” zapraszamy do składania ofert na opracowanie modułów ekspertyz dot. Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami w powiecie krotoszyńskim. Zamówiona usługa współfinansowana będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, PO KL – Priorytet V: Dobre […]

Zapytanie ofertowe nr 01/WDR/2014

W związku z realizacją projektu „Wielkopolska działa razem – wdrożenie standardów współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego i NGO” zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie warsztatów przez trzech trenerów w trzech obszarach płaszczyzny 1 „Współpraca jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie tworzenia polityk publicznych”:

Zapytanie ofertowe nr 02/WDR/2014

W związku z realizacją projektu „Wielkopolska działa razem – wdrożenie standardów współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego i NGO” zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie warsztatów przez trzech trenerów w trzech obszarach płaszczyzny 2 „Współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych”: 1) trener 1 – w obszarze 1 „Realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem form […]

Zapytanie ofertowe nr 03/WDR/2014

W związku z realizacją projektu „Wielkopolska działa razem – wdrożenie standardów współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego i NGO” zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie warsztatów przez trzech trenerów w dwóch obszarach płaszczyzny 3 „Infrastruktura współpracy, tworzenie warunków do społecznej aktywności”: 1) trener 1 – w obszarze 1 „System wspierania inicjatyw obywatelskich i organizacji pozarządowych”, 2) trener […]

Przewiń do góry