Realizacja zadania w ramach programu Narodowego Instytutu Wolności „Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich”

Fundacja Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii skorzystała z Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 w ramach Priorytetu 5, organizowany przez Narodowy Instytut Wolności, który obejmuje:
• pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji powstałych w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń mogących mieć istotny wpływ na skuteczność działania organizacji i realizacji jej celów statutowych – POMOC DORAŹNA,
• pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji w wydarzeniach z życia publicznego o charakterze ogólnopolskim, ponadregionalnym, a także międzynarodowym, istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – ŻYCIE PUBLICZNE,
• pokrycie kosztów związanych z członkostwem w podmiotach zrzeszających organizacje pozarządowe o charakterze międzynarodowym (między innym kosztów składek członkowskich, kosztów uczestnictwa w gremiach, posiedzeniach i innych wydarzeniach wynikających z członkostwa w organizacji) istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – CZŁONKOSTWO.

Fundacja Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii w ramach powyższego programu Narodowego Instytutu Wolności PROO, Priorytet 5 obejmujący pomoc doraźną, uzyskała dofinansowanie na zakup projektora w wysokości 4499, 00zł.

„PROO to pierwszy w historii program bezpośredniego wsparcia rozwoju polskich organizacji obywatelskich. Dotacje w ramach programu będą przydzielane na rozwój instytucjonalny organizacji oraz realizację ich celów statutowych.
Przygotowaliśmy różnorodne, dopasowane do potrzeb sektora pozarządowego, formy wsparcia. Dotacje będzie można uzyskać zarówno na realizację wieloletniej strategii rozwoju organizacji, budowę kapitału żelaznego, ale także np. na zaspokojenie nagłych potrzeb w sytuacjach awaryjnych. Będziemy uruchamiać konkursy dla mediów obywatelskich, organizacji strażniczych, think tanków.
Nie wymagamy wkładu własnego, a rozliczenie dotacji będzie dokonywane w oparciu o osiągnięte rezultaty. Konkursy dotacyjne będą uruchamiane w ramach pięciu priorytetów Programu.
W latach 2018-2030 na realizację PROO przeznaczona zostanie kwota 585 mln zł, która pozwoli na wsparcie blisko 12 tysięcy organizacji pozarządowych działających na terytorium Polski.

Zachęcamy do zapoznania się z całym programem na stronie https://niw.gov.pl/nasze-programy/proo/

Realizacja zadania w ramach programu Narodowego Instytutu Wolności „Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich”
Przewiń do góry