konsultacje

Bezpłatne konsultacje dla NGO w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii!

Przypominamy wszystkim zainteresowanym organizacjom pozarządowym o możliwości skorzystania z BEZPŁATNYCH konsultacji w zakresie usprawniania działalności przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Wsparcie realizowane jest w ramach projektu „Szkoła Animatorów Nowoczesnych Technologii” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Poniżej kontakt do konsultantów Fundacji Rozwoju Nowoczesnych Technologii:

Krotoszyn: Konsultują z pomysłem

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Krotoszynie realizowane są warsztaty pt. „Konsultuj z pomysłem – aktywne techniki i narzędzia dla efektywnych konsultacji”. Warsztaty prowadzone są w ramach projektu realizowanego przez Fundację Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii w partnerstwie z Powiatem Krotoszyńskim. Uczestnikami warsztatów są pracownicy administracji publicznej i przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu powiatu krotoszyńskiego. Zajęcia prowadzone są […]

Nowy projekt – „Konsultuj z pomysłem” – już ruszył!

1 września 2013 roku rozpoczął się nowy projekt pt.: „Konsultuj z pomysłem – aktywne techniki i narzędzia dla efektywnych konsultacji w powiecie krotoszyńskim”. Projekt będzie realizowany od września 2013 do marca 2015 przez Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii w partnerstwie z Powiatem Krotoszyńskim. W ramach projektu pracownicy jednostek powiatowych będą brać udział w warsztatach, w trakcie […]

„Konsultuj z pomysłem” potrzebuje koordynatora i specjalisty ds. rozliczeń

Choć projekt „Konsultuj z pomysłem – aktywne techniki i narzędzia dla efektywnych konsultacji w powiecie krotoszyńskim” startuje dopiero 1 września, to już teraz Fundacja Forum Nowoczesnych Technologii poszukuje osób na stanowiska Koordynatora Projektu oraz Specjalisty ds. rozliczeń. „Konsultuj z pomysłem – aktywne techniki i narzędzia dla efektywnych konsultacji w powiecie krotoszyńskim” to projekt, który Fundacja […]

Koordynator Projektu

Fundacja Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii w ramach projektu: „Konsultuj z pomysłem – aktywne techniki i narzędzia dla efektywnych konsultacji w powiecie krotoszyńskim”  poszukuje osoby na stanowisko: Koordynator Projektu Czas trwania współpracy: od 01.09 do 31.12.2013 Wymiar współpracy: 60 godzin miesięcznie Liczba miejsc: 1 osoba ZAKRES OBOWIĄZKÓW KOORDYNATORA PROJEKTU koordynacja realizacji prawidłowej realizacji Projektu w wymiarze […]

„Konsultuj z pomysłem” ma swoje logo!

Projekt „Konsultuj z pomysłem – aktywne techniki i narzędzia dla efektywnych konsultacji w powiecie krotoszyńskim” od września będzie realizowany przez fundację Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii i Starostwo Powiatowe w Krotoszynie. Już dziś możemy się pochwalić logotypem, który będzie znakiem rozpoznawczym projektu. Za projekt odpowiada Vision Consulting Group – poznańska agencja komunikacji marketingowej i PR, która […]

Konsultuj z pomysłem w Krotoszynie

Konsultuj z pomysłem – aktywne techniki i narzędzia dla efektywnych konsultacji w powiecie krotoszyńskim – to projekt, który Fundacja Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii realizuje z Powiatem Krotoszyńskim. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V: Dobre rządzenie, poddziałanie 5.4.2.: rozwój dialogu obywatelskiego. Projekt będzie realizowany od  września 2013 […]

Przewiń do góry