Krotoszyn: Konsultują z pomysłem

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Krotoszynie realizowane są warsztaty pt. „Konsultuj z pomysłem – aktywne techniki i narzędzia dla efektywnych konsultacji”. Warsztaty prowadzone są w ramach projektu realizowanego przez Fundację Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii w partnerstwie z Powiatem Krotoszyńskim.

Uczestnikami warsztatów są pracownicy administracji publicznej i przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu powiatu krotoszyńskiego. Zajęcia prowadzone są metodami interaktywnymi, polegającymi na nauce poprzez poznawanie, doświadczenie i zdobywanie nowych umiejętności. Uczestnicy poznają proces komunikacji społecznej i interpersonalnej, podnoszą umiejętności posługiwania się technikami i narzędziami stosowanymi przy realizacji konsultacji społecznych. Warsztaty rozpoczęły się w styczniu i będą trwać do końca marca 2014 r.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V: Dobre rządzenie, Poddziałanie 5.4.2.: Rozwój dialogu obywatelskiego.

Krotoszyn: Konsultują z pomysłem
Przewiń do góry