Informator WDR 1/2014

Informator projektowy – „Informator WDR” nr 1/2014

                                                                                                                                                                                    Informator WDR skierowany do uczestników projektu „Wielkopolska działa razem” oraz wszystkich osób zainteresowanych tematem współpracy międzysektorowej w Wielkopolsce, stanowi publikację, której założeniem jest przybliżenie idei projektu, zestawienie jego głównych założeń oraz zebranie wiedzy dotyczącej poszczególnych etapów projektu. Informator WDR stanowić będzie sposób wymiany doświadczeń i opinii w zakresie współpracy pomiędzy sektorem publicznym i społecznym oraz upowszechniania ich w wymiarze lokalnym i regionalnym.

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją!

Informator WDR 1/2014 – POBIERZ PLIK

Pierwszy numer „Informatora WDR” obejmuje następującą tematykę:

1. Informacje o realizatorach projektu

2. Informacje o projekcie „Wielkopolska działa razem”

3. Model współpracy jako inspiracja dla powstania i realizacji projektu

4. Opis płaszczyzny 1 Modelu współpracy

5. Opis płaszczyzny 2 Modelu współpracy

6. Opis płaszczyzny 3 Modelu współpracy

7. Harmonogram warsztatów na kwiecień 2014 r.

8. Notki biograficzne trenerów zespołów standaryzacyjnych

9. Pozostałe działania realizowane w ramach projektu „Wielkopolska działa razem…”

Kolejny numer Informatora WDR ukaże się w maju 2014 r.

Informator WDR 1/2014
Przewiń do góry