Koordynator Projektu

Fundacja Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii w ramach projektu:

„Konsultuj z pomysłem – aktywne techniki i narzędzia dla efektywnych konsultacji w powiecie krotoszyńskim” 

poszukuje osoby na stanowisko:

Koordynator Projektu

Czas trwania współpracy: od 01.09 do 31.12.2013

Wymiar współpracy: 60 godzin miesięcznie

Liczba miejsc: 1 osoba

ZAKRES OBOWIĄZKÓW KOORDYNATORA PROJEKTU

 • koordynacja realizacji prawidłowej realizacji Projektu w wymiarze administracyjno – finansowym
 • nadzór nad prowadzeniem i archiwizacją dokumentacji projektowej zgodnie z wytycznymi PO KL i EFS
 • koordynacja prawidłowego rozliczenia finansowego projektu, w zakres obowiązków wchodzi nadzór nad przygotowywaniem sprawozdań i wniosków o płatność
 • kontakt z Instytucją Pośredniczącą i uwzględnianie w realizacji Projektu sugestii wytycznych Opiekuna Projektu
 • nadzór nad terminowością realizacji zadań ujętych w harmonogramie
 • organizacja spotkań otwartych i warsztatów, przygotowania publikacji oraz współpracy z Partnerem Projektu w zakresie terminowego wykonania uzgodnionych zadań
 • współpraca z Partnerem Projektu w zakresie sprawozdawczości projektowej, zgodna z zawartą umową partnerską
 • koordynacja przygotowania zapytań ofertowych, umów z kontrahentami i bieżąca kontrola wydatków
 • przygotowywanie miesięcznych sprawozdań z wykonanej pracy
 • troska o dobry wizerunek realizowanego Projektu

OCZEKIWANIA WOBEC OSÓB KANDYDUJĄCYCH NA STANOWISKO KOORDYNATORA PROJEKTU

 • min. 2-letnie doświadczenie na stanowisku Koordynatora Projektu
 • odpowiedzialność za realizację powierzonych zadań
 • umiejętność realizacji zadań pod presją czasu
 • umiejętność pracy w zespole o charakterze projektowym
 • wiedza na temat PO KL i EFS
 • bardzo dobra znajomość MS Office
 • odporność na stres

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres biuro@frnt.pl do 28 sierpnia 2013 r. W tytule maila prosimy wpisać„Koordynator Projektu – Konsultuj z pomysłem” , a w treści aplikacji dopisać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997 r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.”

Koordynator Projektu
Przewiń do góry