Specjalista ds. rozliczeń

Fundacja Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii w ramach projektu:

„Konsultuj z pomysłem – aktywne techniki i narzędzia dla efektywnych konsultacji w powiecie krotoszyńskim”

poszukuje osoby na stanowisko:

Specjalista ds. rozliczeń

Czas trwania współpracy: od 01.09 do 31.12.2013

Wymiar współpracy: 60 godzin miesięcznie

Liczba miejsc: 1 osoba 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ

 • monitorowanie wydatków ponoszonych w okresie realizacji projektu pod kątem ich zgodności z przyjętym budżetem i kwalifikowaloności
 • opisywanie dokumentów księgowych oraz weryfikacja dokumentów księgowych pod względem kwalifikowalności wydatków
 • prowadzenie niezbędnych ewidencji w celu bieżącego i należytego rozliczania projektów z uwzględnieniem informacji wymaganych we wniosku o płatność
 • monitorowanie wszelkich zmian w wytycznych i innych regulacjach dot. realizowanego projektu, mający wpływ na prawidłowy poziom wykonywania zadań
 • przygotowywanie miesięcznych sprawozdań finansowych

OCZEKIWANIA WOBEC OSÓB KANDYDUJĄCYCH NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ

 • min. 2-letnie doświadczenie na stanowisku specjalisty ds. rozliczeń przy projektach UE
 • odpowiedzialność za realizację powierzonych zadań
 • umiejętność realizacji zadań pod presją czasu
 • umiejętność pracy w zespole o charakterze projektowym
 • wiedza na temat PO KL i EFS
 • bardzo dobra znajomość MS Office
 • odporność na stres

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres biuro@frnt.pl do 28 sierpnia 2013 r. W tytule maila prosimy wpisać „Specjalista ds. rozliczeń – Konsultuj z pomysłem” , a w treści aplikacji dopisać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997 r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.”

Specjalista ds. rozliczeń
Przewiń do góry