„Konsultuj z pomysłem” potrzebuje koordynatora i specjalisty ds. rozliczeń

Choć projekt „Konsultuj z pomysłem – aktywne techniki i narzędzia dla efektywnych konsultacji w powiecie krotoszyńskim” startuje dopiero 1 września, to już teraz Fundacja Forum Nowoczesnych Technologii poszukuje osób na stanowiska Koordynatora Projektu oraz Specjalisty ds. rozliczeń.

„Konsultuj z pomysłem – aktywne techniki i narzędzia dla efektywnych konsultacji w powiecie krotoszyńskim” to projekt, który Fundacja Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii realizuje z Powiatem Krotoszyńskim. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V: Dobre rządzenie, poddziałanie 5.4.2.: rozwój dialogu obywatelskiego.

Projekt będzie realizowany od  września 2013 do marca 2015.W ramach projektu pracownicy jednostek powiatowych będą brać udział w warsztatach, w trakcie których dowiedzą się jak organizować konsultacje, poznają odpowiednie techniki i narzędzia konsultacji społecznych. 

Szukamy osób kandydatów na stanowiska Koordynatora Projektu oraz Specjalisty ds. rozliczeń. Szczegółowe informacje na temat specyfiki pracy na każdym ze stanowisk oraz o naszych wymaganiach i oczekiwaniach względem kandydatów i kandydatek można znaleźć w zakładce „Praca i praktyki” na naszej stronie internetowej, pod adresem https://frnt.pl/praca-i-praktyki

„Konsultuj z pomysłem” potrzebuje koordynatora i specjalisty ds. rozliczeń
Przewiń do góry