Konsultuj z pomysłem w Krotoszynie

Konsultuj z pomysłem – aktywne techniki i narzędzia dla efektywnych konsultacji w powiecie krotoszyńskim – to projekt, który Fundacja Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii realizuje z Powiatem Krotoszyńskim. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V: Dobre rządzenie, poddziałanie 5.4.2.: rozwój dialogu obywatelskiego.

Projekt będzie realizowany od  września 2013 do marca 2015.W ramach projektu pracownicy jednostek powiatowych będą brać udział w warsztatach, w trakcie których dowiedzą się jak organizować konsultacje, poznają odpowiednie techniki i narzędzia konsultacji społecznych. Wspólnie zostaną też wypracowane narzędzia konsultacji społecznych – jednym z nich będzie taka przebudowa strony Starostwa, która pozwoli na interaktywną wymianę poglądów z mieszkańcami, konsultacje on line. Zorganizowane zostaną także 2 konsultacje społeczne dla strategicznych dokumentów powiatu. Szkolenia w zakresie konsultacji społecznych skierowane są do pracowników i pracowniczek gmin powiatu krotoszyńskiego oraz do osób z organizacji pozarządowych.

Konsultuj z pomysłem w Krotoszynie
Przewiń do góry