Zrealizowane projekty

Szkoła Animatorów Nowoczesnych Technologii

 Szanowni Państwo, Fundacja Rozwoju Nowoczesnych Technologii zaprasza do udziału w projekcie „Szkoła Animatorów Nowoczesnych Technologii”. Głównym celem działań realizowanych w ramach projektu jest wsparcie organizacji pozarządowych w usprawnieniu ich działalności przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Podczas szkoleń i warsztatów zdobędziecie Państwo praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie mobilizowania zasobów NGO przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, poprawicie funkcjonowanie […]

Wielkopolska działa razem – wdrożenie standardów współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego i NGO

O PROJEKCIE Analiza danych zastanych oraz badania przeprowadzone przez ekspertów Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Poznaniu wskazują na liczne wyzwania, które należy podjąć we współpracy pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a  organizacjami pozarządowymi. Podniesienie jakości współpracy sprawia, że SWW oraz przedstawiciele NGO nie wykorzystują w pełni swojego potencjału kadrowego i merytorycznego, aby efektywnie rozwiązywać istniejące problemy […]

Trening nowoczesnych technologii – mobilne rozwiązania dla seniorów w ramach Rządzowego Programu ASOS

Demografowie są zgodni – wzrasta przeciętna długości życia Polaków i Polek. W tej sytuacji warto zadbać o to, by tak zwana jesień życia była naprawdę pogodna, satysfakcjonująca i aktywna. Sposobem na podniesienie jakości życia seniorów jest rządowy program ASOS i pojawiające w jego ramach projekty m.in. „Trening nowoczesnych technologii – mobilne rozwiązania dla seniorów” realizowany przez Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii w […]

Konsultuj z pomysłem w Krotoszynie

Konsultuj z pomysłem – aktywne techniki i narzędzia dla efektywnych konsultacji w powiecie krotoszyńskim – to projekt, który Fundacja Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii realizuje z Powiatem Krotoszyńskim. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V: Dobre rządzenie, poddziałanie 5.4.2.: rozwój dialogu obywatelskiego. Projekt będzie realizowany od  września 2013 […]

Szansa na nowy start

Szansa na nowy start – to projekt, który Stowarzyszenie „Nasza Wielkopolska” w Poznaniu realizuje razem z Fundacją Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii od początku 2013 roku. To projekt dotyczący dofinansowania na uruchomienie działalności gospodarczej adresowany do osób niepełnosprawnych. Jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt „Szansa na […]

Open Code Transfer – swobodny dostęp do nowoczesnych technologii

Open Code Transfer – zastosowanie mechanizmów Open Innovation w transferze technologii kodowania informacji to wielkopolski projekt nastawiony na wypracowanie m. in. modelu transferu technologii dla wielkopolskich uczelni i jednostek badawczych. Realizacja projektu rozpoczęła się 1.04.2011, a zakończyła 30.09.2012 r. Celem projektu „Open Code Transfer” było wypracowanie modelu transferu technologii dla Wielkopolskich Uczelni i jednostek badawczych z […]

WIR e-rozwoju

WIR – Wielkopolska Sieć Interesariuszy e-Rozwoju  to projekt realizowany przy współudziale fundacji Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii w latach 2008-2011. Wspierał on rozwój technologii teleinformatycznych i ich zastosowania m. in. przez administrację, służbę zdrowia czy pomoc społeczna. Cel; podniesienie jakości życia. Projekt był realizowany pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, rozpoczął się 1.11.2008, a zakończył 28.02.2011. Projekt […]

Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności

Projekt „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności – koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej” (WCES) jest realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu wraz z 4 parterami – Stowarzyszeniem na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi, Fundacją Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii oraz Fundacją Pomocy Wzajemnej Barka. Projekt był współfinansowany ze […]

O projekcie ASOS

Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012–2013  Inspiracją do stworzenia Rządowego Programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych  na lata 2012 – 2013 było dostrzeżenie problemów osób starszych.  Wiążą się z tym pogłębione analizy  i debaty dotyczącej procesów społecznych i demograficznych zachodzących w naszym kraju, na tle  długofalowych wyzwań rozwojowych. Szczególny […]

Przewiń do góry