WIR e-rozwoju

WIR – Wielkopolska Sieć Interesariuszy e-Rozwoju  to projekt realizowany przy współudziale fundacji Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii w latach 2008-2011.

Wspierał on rozwój technologii teleinformatycznych i ich zastosowania m. in. przez administrację, służbę zdrowia czy pomoc społeczna. Cel; podniesienie jakości życia.

Projekt był realizowany pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, rozpoczął się 1.11.2008, a zakończył 28.02.2011. Projekt ten zapewnił możliwość skorzystania ze szkoleń, doradztwa i wsparcia eksperckiego samorządom lokalnym Wielkopolski, a także organizacjom pozarządowym i innym partnerom, którzy w latach 2009-2013 planowali realizację projektów wykorzystujących rozwiązania teleinformatyczne w administracji, służbie zdrowia, opiece społecznej oraz dla rozwoju wsi. 

Efektem projektu było utworzenie Wielkopolskiej Sieci Interesariuszy e-Rozwoju skupiającej 64 aktywnych i innowacyjnie myślących partnerów z sektorów: publicznego, prywatnego i naukowo-badawczego. Wielkopolska Sieć Interesariuszy e-Rozwoju to oddolna inicjatywa budowy regionalnej sieci współpracy na rzecz rozwoju województwa wielkopolskiego, dzięki wykorzystaniu rozwiązań teleinformatycznych dla podniesienia jakości życia mieszkańców oraz stworzenia korzystnych warunków dla upowszechnienia nowoczesnej edukacji i stymulowania procesów modernizacji środowisk lokalnych. Liderem projektu było Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”, a partnerem fundacja Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii.

{phocagallery view=category|categoryid=1}

WIR e-rozwoju
Przewiń do góry