Konsultuj z pomysłem! Szkolenie dla przedstawicieli NGO i administracji z terenu powiatu krotoszyńskiego

Powiat Krotoszyński  oraz  Fundacja Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii ogłaszają nabór uczestników na szkolenia pn.

TECHNIKI I NARZĘDZIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Chcesz wiedzieć, jak skutecznie przeprowadzać konsultacje społeczne? Chcesz, by twój głos w sprawach gminy czy powiatu był miał realne znaczenie? Jesteś mieszkańcem powiatu krotoszyńskiego?

Weź udział w cyklu szkoleń dla pracowników administracji oraz członków organizacji pozarządowych z zakresu technik i narzędzi konsultacji społecznych!

Pierwsze spotkanie już w styczniu! W Starostwie Powiatowym w Krotoszynie!

Zgłoszenia są przyjmowane do 20 stycznia 2014r.

Więcej informacji, w tym niezbędne dokumenty znajdują się na stronie Powiatu Krotoszyńskiego:

http://www.powiat-krotoszyn.pl/main.php5?news_more=1778

Zapraszamy!

Projekt „Konsultuj z pomysłem – aktywne techniki i narzędzia dla efektywnych konsultacji w powiecie krotoszyńskim” realizowany w ramach PO Kapitał Ludzki, Priorytet: V Dobre rządzenie, Działanie 5.4. Rozwój potencjału III sektora, poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego

Konsultuj z pomysłem! Szkolenie dla przedstawicieli NGO i administracji z terenu powiatu krotoszyńskiego
Przewiń do góry