Zapytanie ofertowe nr 01/WDR/2014

W związku z realizacją projektu „Wielkopolska działa razem – wdrożenie standardów współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego i NGO” zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie warsztatów przez trzech trenerów w trzech obszarach płaszczyzny 1 „Współpraca jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie tworzenia polityk publicznych”:

1) trener 1 – w obszarze 2 „Wzajemne informowanie się samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych o planach, zamierzeniach i kierunkach działań”,

2) trener 2 – w obszarze 3 „Współtworzenie przez samorząd terytorialny i organizacje pozarządowe strategii i programów realizacji polityk publicznych oraz rozwiązań instytucjonalnych”,

3) trener 3 – w obszarze 4 „Konsultowanie założeń projektów i aktów normatywnych oraz zasad realizacji innych przedsięwzięć”.

Termin składania ofert:
28.02.2014 roku do godz. 16.00 (o przyjęciu oferty decyduje data i godzina wpływu oferty) z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe nr 01/WDR/2014”

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
Monika Lisiecka, telefon 509 158 718, e-mail:monika.lisiecka@frnt.pl

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami –

POBIERZ

 

Zapytanie ofertowe nr 01/WDR/2014
Przewiń do góry