Zapytanie o cenę dot. przygotowania, zredagowania i wydrukowania materiałów promocyjnych

Fundacja Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii w związku z realizacją projektu „Wielkopolska działa razem – wdrożenie standardów współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego i NGO” zaprasza do składania ofert na przygotowanie, zredagowanie i wydrukowanie materiałów promocyjnych na spotkania informacyjno-promocyjne w ramach płaszczyzny 2 i 3.

 

Zamówiona usługa współfinansowana będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, PO KL – Priorytet V: Dobre rządzenie, Działanie 5.4: Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2: Rozwój dialogu obywatelskiego.

Data ogłoszenia: 18.06.2015 r.

Zlecenie obejmuje:
– przygotowanie (w tym edycja i formatowanie tekstu, korekta graficzna), zreadagowanie (pod względem stylistycznym i językowym) i wydrukowanie 4 podręczników w liczbie 30 szt./każdy;
– wydruk w kolorze; oprawa: klejona/spirala drutowa zeszytowa/szyta drutem; okładka: twarda/miękka foliowana/kreda 250-300g; wnętrze: offset 90-130 g.
– realizacja zlecenia do dnia 30.06.2015 r.,

 

Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie:
1) atrakcyjności oferty pod względem cenowym;
2) realizacji zamówienia w wyznaczonym terminie;
3) realizacji zamówienia atrakcyjnego pod kątem estetyki oraz zastosowanych materiałów.

 

Oferty przesyłać należy na adres: alicja.napierala@frnt.pl do dnia 22.06.2015 r.

W ofercie wskazać należy cenę realizacji zlecenia oraz informację o spełnieniu wskazanych wymagań.

Szczegółowych informacji w ww. zakresie udziela Alicja Napierała-Sellmoser: alicja.napierala@frnt.pl

 

 

 

Zapytanie o cenę dot. przygotowania, zredagowania i wydrukowania materiałów promocyjnych
Przewiń do góry