Podręczniki wydane w ramach projektu „Wielkopolska działa razem – wdrożenie standardów współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego i NGO”

Wydane poradniki są rezultatem prac zespołów standaryzacyjnych pracujących od kwietnia do grudnia 2014 r. w ramach projektu „Wielkopolska działa razem – wdrożenie standardów współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego i NGO” realizowanego przez Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii w partnerstwie z Samorządem Województwa Wielkopolskiego.

Niniejsze publikacje skierowane są zarówno do przedstawicieli organizacji pozarządowych jak i administracji publicznej. Treści zawarte w podręcznikach stanowią odpowiedź na aktualne wyzwania i potrzeby wynikające ze współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z działającymi w regionie organizacjami pozarządowymi.

Podręcznik 1: Skuteczne konsultacje z organizacjami pozarządowymi. Poradnik dla urzędników. Opracowano na podstawie prac zespołu standaryzacyjnego P1O4 – POBIERZ PDF

Podręcznik 2: Realizacja zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Oferty, realizacja, sprawozdawczość. Poradnik dla organizacji pozarządowych. Opracowanie: Grzegorz Idziak na podstawie prac zespołu standaryzacyjnego P2O1 – POBIERZ PDF

Podręcznik 3: Standardy współpracy niefinansowej. Przewodnik po rekomendacjach dla administracji publicznej i organizacji pozarządowych. Opracowano na podstawie prac zespołu standaryzacyjnego P2O2 – POBIERZ PDF

Podręcznik 4: Opłaca się integrować w Wielkopolsce! Przewodnik dla organizacji pozarządowych i podmiotów wspierających trzeci sektor w Wielkopolsce. Opracowano na podstawie prac zespołu standaryzacyjnego P3O2 – POBIERZ PDF

Życzymy miłej lektury!

Podręczniki wydane w ramach projektu „Wielkopolska działa razem – wdrożenie standardów współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego i NGO”
Przewiń do góry