Zapytanie o cenę dot. wynajęcia sali

Fundacja Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii w związku z realizacją projektu „Wielkopolska działa razem – wdrożenie standardów współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego i NGO” zaprasza do składania ofert na wynajem sali w celu przeprowadzenia spotkań informacyjno-promocyjnych projektu.

Zamówiona usługa współfinansowana będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, PO KL – Priorytet V: Dobre rządzenie, Działanie 5.4: Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2: Rozwój dialogu obywatelskiego.

Data ogłoszenia: 27.04.2015 r.

Wymagania dotyczące sali:
– wyposażenie w rzutnik,
– wyposażenie w stoły i krzesła dla min. 15 osób,
– brak barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.

Spotkania przeprowadzone będą w miesiącach maj-czerwiec 2015. Szczegółowe terminy spotkań ustalane będą bezpośrednio z organizatorami.

Oferty przesyłać należy na adres: biuro@frnt.pl do dnia 08.05.2015 r.

W ofercie wskazać należy cenę wynajmu sali (brutto/godz.) oraz informację o spełnieniu wskazanych wymagań dotyczących sali.

 

Szczegółowych informacji w ww. zakresie udziela Alicja Napierała-Sellmoser: alicja.napierala@frnt.pl

 

 

 

 

Zapytanie o cenę dot. wynajęcia sali
Przewiń do góry