Zapytanie ofertowe – opracowanie modułów ekspertyz

W związku z realizacją projektu „Konsultuj z pomysłem – aktywne techniki i narzędzia dla efektywnych konsultacji w powiecie krotoszyńskim” zapraszamy do składania ofert na opracowanie modułów ekspertyz dot. Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami w powiecie krotoszyńskim. Zamówiona usługa współfinansowana będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, PO KL – Priorytet V: Dobre rządzenie, Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, poddziałanie: 5.4.2 – Rozwój dialogu obywatelskiego.

Zapytanie ofertowe – pobierz PDF

Oferta powinna być dostarczona pocztą / kurierem lub osobiście do biura Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii, zlokalizowanego w Poznaniu (60-126), ul. Głogowska 157/47, w terminie do dnia 22 sierpnia 2014 roku do godz. 12.00 (o przyjęciu oferty decyduje data i godzina wpływu oferty) z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe – ekspertyzy – Konsultuj z pomysłem”

Ocena ofert  zostanie  dokonana w ciągu 2 dni od daty terminu składania ofert, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie przekazany e-mailem oraz telefonicznie Oferentom.

Zapytanie ofertowe – opracowanie modułów ekspertyz
Przewiń do góry