„Lokalny Indeks Jakości Współpracy (…)” – ruszyły zapisy na warsztaty!

Zapraszamy do udziału w warsztatach pt. „Lokalny Indeks Jakości Współpracy jako narzędzie monitorujące współpracę między administracją publiczną i NGO”. Zaproszenie kierujemy do pracowników administracji publicznej z Wielkopolski oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w Wielkopolsce. Liczba miejsc ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

O Lokalnym Indeksie Jakości Współpracy

Lokalny Indeks Jakości Współpracy pozwala organizacjom pozarządowym i administracji samorządowej wspólnie ocenić współpracę oraz sformułować pomysły, jak usprawnić wzajemne relacje.

Cel warsztatów

Celem warsztatów jest zastosowanie Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy w Samorządzie Województwa Wielkopolskiego i opracowanie rekomendacji dla wzmocnienia współpracy międzysektorowej.

Uczestnicy warsztatów

Do udziału w warsztatach zapraszamy pracowników administracji publicznej z Wielkopolski oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w Wielkopolsce.

Kiedy i gdzie odbędą się warsztaty

Warsztaty będą realizowane w dniach:

  •     2 października 2014 r. w godz. 8.30 – 15.30
  •     13 października 2014 r. w godz. 9.30 – 14.15
  •     16 października 2014 r. w godz. 9.30 – 14.15

w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 18, 61– 713 Poznań

Udział jest nieodpłatny!

Tematyka warsztatów

  •     Wprowadzenie do Lokalnego Indeksu.
  •     Przeprowadzenie oceny współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Wielkopolsce.
  •   Opracowanie rekomendacji w zakresie poprawy jakości współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego i wielkopolskich organizacji pozarządowych.

Korzyści z udziału w warsztatach

  • zdobędziesz wiedzę na temat możliwości współpracy administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych oraz dowiesz się jak oceniać jakość współpracy w praktyce,
  • dołączysz do grona doradców dla Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
  • przyczynisz się do poprawy jakości współpracy pomiędzy administracją publiczną i NGO w Wielkopolsce dzięki wypracowaniu konkretnych rozwiązań dotyczących współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi,
  • uzyskasz certyfikat udziału w projekcie „Wielkopolska działa razem – wdrożenie standardów współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego i NGO”.

REALIZATORZY WARSZTATÓW

Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii
Warsztaty współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

____________________________________________________________________________________________________________________

JAK MOGĘ ZGŁOSIĆ SWÓJ UDZIAŁ?

Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go na adres: alicja.napierala@frnt.pl

Formularz zgłoszeniowy dla przedstawicieli NGO pobrać można TUTAJ

Formularz zgłoszeniowy dla przedstawicieli administracji pobrać można TUTAJ

Ulotka informacyjna – POBIERZ

Zgłoszenia przyjmujemy do 26 września 2014 r. lub do momentu wyczerpania limitu miejsc.

Informacji na temat projektu udziela:

Alicja Napierała – Sellmoser

alicja.napierala@frnt.pl

tel. 605 079 215

„Lokalny Indeks Jakości Współpracy (…)” – ruszyły zapisy na warsztaty!
Przewiń do góry