Trener warsztatów – oferta współpracy

Fundacja Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii w ramach projektu: „Wielkopolska działa razem – wdrożenie standardów współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego i NGO” poszukuje osoby do współpracy na stanowisko:

Trener warsztatów

pt. „Lokalny Indeks Jakości Współpracy jako narzędzie monitorujące współpracę pomiędzy administracją publiczną i NGO”

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • opracowanie szczegółowego programu 3-dniowych warsztatów (3 dni x 6 godz. zegarowych) pt. „Lokalny Indeks Jakości Współpracy jako narzędzie monitorujące współpracę pomiędzy administracją publiczną i NGO”.
 • przeprowadzenie ww. warsztatów zgodnie z zaplanowanym wcześniej scenariuszem. Warsztaty odbędą się w dniach:
  -2 października 2014 r. w godz. 08.30 – 15.30,
  – 9 października 2014 r. w godz. 08.30 – 15.30,
  – 16 października 2014 r. w godz. 08.30 – 15.30

  w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego (al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań).

 • na podstawie pracy warsztatowej uczestników warsztatów – opracowanie rekomendacji wdrożenia Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy w Samorządzie Województwa Wielkopolskiego dla wzmocnienia współpracy międzysektorowej (raport o objętości 3600 – 7200 znaków).

 

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe w zakresie nauk społecznych,
 • kwalifikacje trenerskie i/lub w zakresie coachingu,
 • posiadanie wiedzy na temat projektu systemowego „Model Współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych – wypracowanie i upowszechnianie standardów współpracy” zrealizowanego przy zaangażowaniu Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Związku Miast Polskich, Collegium Civitas, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Instytutu Spraw Publicznych oraz Sieci SPLOT w szczególności z zakresu Indeksu Jakości Współpracy: „Indeks jakości współpracy. Obraz współpracy między organizacjami pozarządowymi a administracją publiczną”- publikacja dostępna jest w postaci pliku PDF na stronie: http://www.pozytek.gov.pl/files/Biblioteka/BPP/Indeks%20Jakosci%20Wspolpracy.pdf
 • przeprowadzanie co najmniej 1 szkolenia z „Model Współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych – wypracowanie i upowszechnianie standardów współpracy” (mile widziane szkolenia z Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy)
 • przeprowadzenie co najmniej 100 godzin szkoleń lub warsztatów dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z zakresu współpracy między sektorem publicznym i pozarządowym.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

 • celem warsztatów jest opracowanie rekomendacji wdrożenia Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy w Samorządzie Województwa Wielkopolskiego dla wzmocnienia współpracy międzysektorowej.
 • warsztaty realizowane będą w grupie 10 osobowej składającej się z przedstawicieli administracji publicznej i NGO z Wielkopolski,
 • uczestnik warsztatów po zakończeniu warsztatów powinien m.in. zdobyć i/lub pogłębić wiedzę na temat modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych oraz zdobyć umiejętności zastosowania LIJW w praktyce,
 • proponowany zakres tematyczny warsztatów: 1. LIJW jako narzędzie monitorujące współpracę pomiędzy administracją publiczną i NGO; 2. Ocena współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Wielkopolsce; 3. Opracowanie rekomendacji w zakresie poprawy jakości współpracy pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego i wielkopolskimi organizacjami pozarządowymi.

 

FORMA WSPÓŁPRACY:

– umowa cywilno-prawna.

Prowadzącej/Prowadzącemu warsztaty nie przysługuje zwrot kosztów dojazdu, noclegu, wyżywienia, ani żadnych innych kosztów dodatkowych związanych z wykonaniem usługi.

Zamówiona usługa współfinansowana będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, PO KL – Priorytet V: Dobre rządzenie, Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie: 5.4.2 – Rozwój dialogu obywatelskiego.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego wraz z proponowaną stawką za 1 godz. szkoleniową na adres biuro@frnt.pl do 23 września 2014 r. W tytule maila prosimy wpisać „LIJW / trener / Wielkopolska działa razem”, a w treści aplikacji dopisać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997 r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.

Trener warsztatów – oferta współpracy
Przewiń do góry