Kalisz, Leszno, Konin i Piła – relacja ze spotkań partycypacyjnych

W ubiegłym tygodniu zakończyliśmy cykl spotkań partycypacyjnych dla przedstawicieli administracji publicznej i NGO z czterech miast Wielkopolski- Kalisza, Leszna, Konina i Piły. Spotkania zrealizowane były w ramach projektu „Wielkopolska działa razem”, mającego na celu wzmocnienie współpracy pomiędzy administracją publiczną i NGO w Wielkopolsce.

Ze względu na złożoność tematyki współpracy administracji publicznej i NGO spotkania w każdym z miast podzielone zostały na 3 bloki tematyczne. Każdy z uczestników spotkania mógł wziąć udział w jednym spośród 3 bloków tematycznych, jakimi były: I – Tworzenie polityk publicznych, II – Współpraca w zakresie realizacji zadań publicznych, III – Infrastruktura współpracy.

„Czy współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi jest potrzebna?” – to pytanie otwierające dyskusję pozwoliło uczestnikom przeanalizować korzyści wynikające ze współpracy jednostek administracji publicznej z przedstawicielami III sektora. Poprzez analizę możliwych form współpracy i korzyści związanych z aktywnością wszystkich zaangażowanych stron, uczestnicy spotkania przyznali, że polityka wzajemnej współpracy sprzyja realizacji działań w sposób bardziej kompleksowy i efektywny.

Myślenie kategoriami wspólnych działań na linii NGO-JST nasuwa pytanie dotyczące standardów tej współpracy oraz wynikających z nich procedur. W tym momencie z pomocą przychodzą pierwsze produkty zrealizowane w ramach projektu „Wielkopolska działa razem”.

Uczestnicy spotkań partycypacyjnych mieli możliwość zapoznania się ze standardami i procedurami współpracy w formie praktycznych wskazówek oraz pomysłów w jaki sposób efektywnie współpracować pomiędzy samorządem i NGO. Przedstawione rekomendacje stanowią rezultat pracy 8 grup standaryzacyjnych złożonych z pracowników urzędów oraz przedstawicieli III sektora, którzy od marca br. regularnie spotykali się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu opracowując standardy wzmacniające współpracę pomiędzy I i III sektorem w Wielkopolsce.

Realizatorzy projektu „Wielkopolska działa razem” jakimi są: Fundacja Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii wraz z Samorządem Województwa Wielkopolskiego pragną serdecznie podziękować przedstawicielom samorządów oraz członkom organizacji pozarządowych za aktywny udział w spotkaniach oraz włączenie się do pracy nad standardami współpracy NGO-JST w Wielkopolsce. 

Dla przedstawicieli samorządów i organizacji pozarządowych, którzy nie byli w stanie uczestniczyć w październikowych spotkaniach, mamy dobrą informację. Kolejny cykl spotkań dot. standardów współpracy NGO-JST w każdym z ww. miast odbędzie się w marcu 2014 r., na który już teraz serdecznie zapraszamy.

Projekt „Wielkopolska działa razem – wdrożenie standardów współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego i NGO” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kalisz, Leszno, Konin i Piła – relacja ze spotkań partycypacyjnych
Przewiń do góry