Polacy nie czują, aby mieli wpływ na sprawy kraju i regionu – Samorząd Województwa Wielkopolskiego podejmuje odpowiednie działania

 
Większość Polaków uważa, że nie ma żadnej możliwości wpływu na bieg spraw publicznych na poziomie krajowym (79%), ale także lokalnym (56%). W świadomości Polaków instytucje Unii Europejskiej mają większy wpływ na rozwój regionu aniżeli instytucje rządowe i regionalne.* I chociaż poczucie wpływu na sprawy lokalne wciąż jest wyższe niż w latach dziewięćdziesiątych to w ciągu ostatniego roku widoczny jest wyraźny spadek poczucia obywatelskiej podmiotowości.

 

Powyżej przedstawione dane skłaniają do refleksji nad tym dlaczego w kraju, w którym od blisko 25 lat funkcjonuje system demokratyczny, Polacy wciąż nisko oceniają swoje możliwości partycypacji w sprawach publicznych. Odpowiedź nie jest prosta i z pewnością nie ogranicza się do szukania przyczyny tej sytuacji w prostej relacji władza-obywatele. Wskazanie na ograniczenia w funkcjonowaniu podmiotów z tego dychotomicznego podziału może nam pomóc w diagnozie takiego stanu rzeczy. Niemniej jednak znalezienie możliwości współpracy pomiędzy władzą a obywatelami, określenie ich standardów oraz zadbanie o jakość wypracowanych rozwiązań to pójście krok dalej.

 

Jedną z instytucji, która dostrzegła konieczność wprowadzenia zmian w kontekście podniesienia jakości usług publicznych oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego.  Mając na względzie wspólne tworzenie polityk publicznych, realizację zadań publicznych oraz tworzenie warunków do efektywnego funkcjonowania organizacji pozarządowych, Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza do współpracy wielkopolskie organizacje pozarządowe, aby wspólnie z nimi wypracować standardy i procedury dalszej współpracy.

 

Działania te realizowane są w ramach projektu „Wielkopolska działa razem – wdrożenie standardów współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego i NGO”, którego inicjatorem jest Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii z Poznania. Zależy nam nie tylko na podniesieniu jakości świadczonych usług publicznych w Wielkopolsce. Realizacja projektu stanowić będzie przykład wdrażania standardów jakości współpracy z organizacjami pozarządowymi dla samorządów lokalnych oraz również dla innych samorządów województwa w kraju – twierdzi Monika Lisiecka, Wiceprezes Zarządu Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii; Kierownik Projektu.

Czy są widoczne jakieś różnice pomiędzy Wielkopolską a innymi województwami  w kontekście rozwoju społeczeństwa obywatelskiego?

Dr Marek Urbaniak, ekspert ds. rozwoju regionalnego, adiunkt na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, wskazuje: W Wielkopolsce w porównaniu z innymi województwami aktywność organizacji pozarządowych jest szczególnie duża. Współpraca administracji publicznej i organizacji pozarządowych odgrywa ogromną rolę w rozwoju regionu. Ze względu na szeroki wachlarz możliwości jakie oferuje Samorząd Województwa Wielkopolskiego zrozumienie mechanizmów działania i dążenie do współpracy samorządu oraz organizacji pozarządowych nabiera w Wielkopolsce szczególnego znaczenia.

Realizatorzy projektu jakimi są Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii zapraszają do współpracy przedstawicieli organizacji pozarządowych, które mają swoją siedzibę i działają na terenie województwa wielkopolskiego. Uczestnictwo w projekcie przedstawicieli NGO obejmować będzie działania w pracach tzw. zespołów standaryzacyjnych, które będą miały formę warsztatów wspartych doradztwem ekspertów.

Uczestnicy warsztatów, którymi obok przedstawicieli organizacji pozarządowych będą także pracownicy administracji publicznej, z pomocą trenerów wspólnie zastanowią się nad jakością współpracy oraz możliwymi rozwiązaniami polepszającymi współpracę między Samorządem Województwa Wielkopolskiego a podmiotami społecznymi – dodaje Alicja Napierała, spec. ds. organizacji działań merytorycznych.

* [Poczucie wpływu na sprawy publiczne, CBOS, 2013]

 

 

 

Polacy nie czują, aby mieli wpływ na sprawy kraju i regionu – Samorząd Województwa Wielkopolskiego podejmuje odpowiednie działania
Przewiń do góry