Poszukiwani wolontariusze

Fundacja Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii z siedzibą w Poznaniu poszukuje wolontariuszy, którzy pomogą w realizacji projektu dla organizacji pozarządowych z Wielkopolski pn. „Szkoła Animatorów Nowoczesnych Technologii”.

Projekt realizowany w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich ma na celu zmniejszenie wykluczenia cyfrowego oraz poprawę zdolności organizacji pozarządowych z Wielkopolski do mobilizowania zasobów a także usprawnienie funkcjonowania organizacji dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii.  

Praca wolontariuszy w Fundacji będzie poległa na: 

  • realizowaniu zadań promocyjnych, rekrutacyjnych i ewaluacyjnych (wolontariusz będzie miał za zadanie wsparcie działań promocyjno-rekrutacyjnych oraz w zakresie ewaluacji, w tym m.in. kontakt z mediami lokalnymi, aktywność na portalach społecznościowych)
  • prowadzeniu konsultacji infolinii on-line (wolontariusz będzie miał za zadanie w określonym czasie odpowiadać na wątpliwości i pytanie osób związanych z NGO szukających informacji o nowoczesnych technologiach i narzędziach IT).
  • opracowaniu redakcyjnym przewodnika będącego jednym z wyników przeprowadzonych warsztatów.

Oferujemy zatrudnienie na umowę wolontariacką.

Jeśli chcesz zdobyć doświadczenie zawodowe, poznać specyfikę realizacji projektu oraz zapoznać się z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych z terenu Wielkopolski – przyłącz się do naszego zespołu.

Zgłoszenia przyjmujemy (wraz z możliwością uzyskania dodatkowych informacji) pod adresami e-mail: biuro@frnt.pl, krzysztof.urbanski@frnt.pl.

Poszukiwani wolontariusze
Przewiń do góry