Z kim współpracuje FRNT

Przedstawiamy informacje na temat współpracy fundacji Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii w ramach realizowanych dotychczas projektów:

  • Projekt „Wielkopolska działa razem – wdrożenie standardów współpracy pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego i NGO” – współpracujemy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego
  • Projekt „Szansa na nowy start – wsparcie rozwoju przedsiębiorczości wśród bezrobotnych osób niepełnosprawnych w powiecie średzkim, wrzesińskim i słupeckim” – współpracujemy ze Stowarzyszeniem „Nasza Wielkopolska”.
  • Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 (ASOS), projekt „Trening nowoczesnych technologii – mobilne rozwiązania dla seniorów” – naszym partnerem jest regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.
  • „Konsultuj z pomysłem – aktywne techniki i narzędzia dla efektywnych konsultacji w powiecie krotoszyńskim” – współpraca z Powiatem Krotoszyńskim.
  • Projekt „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności – koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej” (WCES) – realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu wraz z 4 parterami – oprócz fundacji Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii także Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi oraz Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka.
  • „Open Code Transfer – zastosowanie mechanizmów Open Innovation w transferze technologii kodowania informacji” – projekt zrealizowany w partnerstwie 3 podmiotów: Fundacji Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii, Eidgenossische Technische Hochschule Zurich oraz Pammco Sp. z o.o.
  • „WIR – Wielkopolska Sieć Interesariuszy e-Rozwoju” – liderem projektu Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”, a partnerem fundacja Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii.

 

Z kim współpracuje FRNT
Przewiń do góry