Do czego III sektor wykorzystuje nowoczesne technologie?

Czy organizacje pozarządowe korzystają z nowoczesnych technologii? A jeśli tak – to do czego najchętniej je wykorzystują? Dzięki przeprowadzonym wśród przedstawicieli III sektora badaniom znamy odpowiedź na to pytania.

Prawie wszystkie organizacje pozarządowe w Polsce wykorzystują Internet do celów służbowych. Wśród przedstawicieli władz organizacji, jedynie 6% nie wykorzystuje Internetu do spraw związanych z jej działalnością. Dane te pochodzą z artykułu opartego na badaniach: „Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2010” Stowarzyszenia Klon/Jawor” oraz „Indeks jakości współpracy” Instytutu Spraw Publicznych.

Okazuje się, że trzy czwarte organizacji promuje swoje działania w sieci, a ponad połowa posiada własną stronę internetową. Najrzadziej stroną internetową dysponują organizacje działające na gruncie lokalnym – mniej niż jedna trzecia. Dodatkowo prawie połowa organizacji działających lokalnie i nieposiadających strony, nie planuję jej stworzyć i nie widzi potrzeby jej posiadania. W przypadku organizacji działających na terenie całego kraju lub zagranicą posiadaczami strony internetowej jest prawie trzy czwarte z nich.

Najczęstszymi sposobami wykorzystania Internetu w organizacjach pozarządowych jest korzystanie z poczty elektronicznej, przeglądanie stron internetowych w poszukiwania informacji istotnych dla funkcjonowania organizacji oraz promocja. Prawie dwie trzecie przedstawicieli trzeciego sektora korzystających w pracy z Internetu stwierdziło, że ma on istotne znaczenie w codziennej działalności organizacji. Jedynie co dziesiąty uważa, że znaczenie Internetu jest małe lub nie ma on żadnego znaczenia.

Źródło: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/672343.html

Do czego III sektor wykorzystuje nowoczesne technologie?
Przewiń do góry