Ustawa o przedsiębiorstwach społecznych tuż tuż?

Prace nad ustawą o przedsiębiorstwie społecznym trwają kilka lat i wiele wskazuje na to, że wreszcie doczekają się pomyślnego finału. 8 października Zespół ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej rekomendował Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej podjęcie działań ustawodawczych związanych z przygotowanym niedawno nowym projektem ustawy. Co znaleźć ma się w projekcie nowej ustawy?

Ustawa o przedsiębiorstwach społecznych razem z Krajowym programem rozwoju ekonomii społecznej oraz Paktu na rzecz ekonomii społecznej mają tworzyć zestaw wzajemnie uzupełniających się dokumentów systemowych, które stworzą ramy dla sprawnego funkcjonowania ekonomii społecznej w Polsce. Szczególną uwagę należałoby poświęcić pierwszemu z wspomnianych dokumentów – projektowi ustawy, którym 8 października zajmował się Zespół ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej.  Działająca w ramach Zespołu Grupa Prawna opiniowała wówczas wersję ustawy, nad którą prace zakończyły się w ostatnich dniach września. Projekt ustawy doczekał się pozytywnej (choć niepozbawionej uwag) oceny i został zarekomendowany Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej do dalszych prac. Nowa wersja projektu ustawy jest efektem sugestii, które pojawiły się w trakcie konsultacji społecznych z czerwca 2011. Wspomniane sugestie przełożyły się na kilka istotnych zmian.

Pierwszą z nich jest wprowadzenie do ustawy preambuły.  Dodany teraz do ustawy wstęp przedstawia zawarte w Konstytucji RP zasady związane z ideą społecznej gospodarki rynkowej, na których oprzeć można działania skierowane na rozwój przedsiębiorstw społecznych. W tym miejscu warto dodać też, że zmianie uległa sama nazwa ustawy. Została ona skrócona – pozbawiono ją członu mówiącego o przedsiębiorczości społecznej, skupiając się na przedsiębiorstwach społecznych, zresztą zgodnie z proponowaną treścią ustawy.

Ustawa w szczegółowy sposób ma regulować zasady zakładania przedsiębiorstwa społecznego. Autorzy ustawy chcą, by status przedsiębiorstwa społecznego mógł uzyskiwać przedsiębiorca zaliczany do grona małych lub średnich, wpisany do rejestru przedsiębiorców i oczywiście spełniając y określone wymogi.  Określono też jakie korzyści związane z np. z kwestiami podatkowymi będą związane z otrzymaniem  statusu przedsiębiorstwa społecznego.

Wspomnieć należy też o Izbie Przedsiębiorców Społecznych, która staje się w myśl ustawy typowym organem samorządowym i która będzie mogła dokonywać  rejestracji przedsiębiorstw społecznych.
Więcej szczegółowych informacji o zmianach, które nieść ma nowa wersja ustawy oraz odnośnik do jej aktualnej wersji można znaleźć w Internecie pod adresem http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/811005.html

Ustawa o przedsiębiorstwach społecznych tuż tuż?
Przewiń do góry