Dokumenty rekrutacyjne dla NGO – „Wielkopolska działa razem (…)”

Aby wziąć udział w projekcie „Wielkopolska działa razem – wdrożenie standardów współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego i NGO” wypełnij i wyślij dokumenty rekrutacyjne na adres: alicja.napierala@frnt.pl

Każdy zainteresowany udziałem może uczestniczyć w 1 z 9 zespołów standaryzacyjnych, w skład których wchodzić będą przedstawiciele Samorządu Województwa Wielkopolskiego, administracji publicznej z terenu województwa Wielkopolskiego i organizacji pozarządowych zarejestrowanych w Wielkopolsce.

Informacje dotyczące warsztatów przedstawione są w regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dokumenty rekrutacyjne dla organizacji pozarządowych do pobrania:

1. Wzór umowy – POBIERZ

2. Załącznik nr 1 – regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – POBIERZ

3. Załącznik nr 2 – formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie – POBIERZ

4. Załącznik nr 3 – deklaracja udziału w projekcie – POBIERZ

5. Załącznik nr 4 – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby projektu – POBIERZ

6. Załącznik nr 5 – wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku do celów promocji projektu – POBIERZ

7. Załącznik nr 6 – wyrażenie zgody na nieodpłatne umieszczanie logotypu organizacji – POBIERZ

W razie ewentualnych pytań, informacji na temat projektu udziela:

Alicja Napierała

alicja.napierala@frnt.pl

tel.:  +48 605 079 215

Dokumenty rekrutacyjne dla NGO – „Wielkopolska działa razem (…)”
Przewiń do góry