Narzędzia IT to przyszłość ekonomii społecznej

Nowoczesne technologie to idealne narzędzia ułatwiające współpracę międzysektorową. W trakcie trwania projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności zachęcaliśmy do wykorzystania ich w praktyce i wdrożenia w swoich organizacjach. Swoimi doświadczeniami dzieliliśmy się w trakcie konferencji „Foresight – narządzie przyszłości?”, która odbywała się 13 września 2012 roku w Poznaniu. 

Konferencja zorganizowana przez Instytut Zachodni i Wielkopolski Związek Pracodawców Prywatnych odbyła się w Concordia Design i zgromadziła przedstawicieli świata naukowego i biznesowego dyskutujących o perspektywach współpracy pomiędzy nimi. W ten temat przewodni konferencji wpisywał się projekt WCES, który jest skierowany także do przedsiębiorców, a opracowane w jego ramach narzędzia informatyczne przydadzą się w codziennej działalności firm. Wystąpienie Joanny Kuchty – specjalistki ds. promocji i rekrutacji w projekcie WCES zatytułowane było „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności jako zintegrowany system wsparcia dla organizacji pozarządowych poprzez dostosowanie i upowszechnienie narzędzi IT”. W jego trakcie zostały przedstawione założenia całego projektu, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości narzędzi IT i informatycznego wsparcia. Ważne było także pokazanie, że nowoczesne technologie są ważne dla sektora ekonomii społecznej, który potrzebuje rozwiązań dopasowanych do specyfiki swoich działań. 

Narzędzia IT to przyszłość ekonomii społecznej
Przewiń do góry