Ruszyły pierwsze warsztaty w ramach projektu „Wielkopolska działa razem”!

W jaki sposób można polepszyć jakość konsultacji społecznych w Poznaniu? Czy działania służące integracji NGO w Wielkopolsce są wystarczające? Jakie elementy powinna zawierać procedura inicjowania współpracy NGO z biznesem? To przykładowe zagadnienia z jakimi zmagali się uczestnicy pierwszych warsztatów realizowanych w ramach projektu „Wielkopolska działa razem – wdrożenie standardów współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego i NGO”.

W spotkaniach, które miały miejsce 7 i 8 kwietnia br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego wzięli udział przedstawiciele administracji publicznej i NGO należący do dwóch z dziewięciu zespołów standaryzacyjnych: „P1O4 – Konsultowanie” oraz „P3O1 – Inicjatywy”.

Do zespołu standaryzacyjnego „P1O4 – Konsultowanie” zaproszeni zostali:

1. Gentsch-Piasek Agnieszka, Oddział Koordynacji Współpracy z NGO, UMP
2. Janik Ewelina, Biuro Prezydenta, Oddział Dialogu Społecznego, UMP
3. Kujawa Elżbieta, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Oddział w Poznaniu
4. Lisek Agnieszka, Polskie Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu
5. Michalak Piotr , Fundacja Solar Trip
6. Oksza-Strzelecka Monika, Departament Kultury, UMWW
7. Przystałowska Magdalena, Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
8. Stec Sylwia, Biuro Prezydenta, Oddział Dialogu Społecznego, UMP
9. Wejmann Aneta, Departament Organizacyjny i Kadr, UMWW

Do zadań zespołu należeć będzie konsultowanie założeń projektów i aktów normatywnych oraz zasad realizacji tych przedsięwzięć. Warsztaty poprowadzi Grzegorz Idziak – trener umiejętności społecznych, absolwent szkoły trenerskiej i członek Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych.

W skład zespołu standaryzacyjnego „P3O1 – Inicjatywy” wchodzą:

1. Grzybak Łukasz, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, UMP
2. Jarantowska Marta, Stowarzyszenie Na Tak
3. Kamińska Sylwia , Fundacja Zawsze Razem
4. Kwaśniewski Marceli, Polskie Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu
5. Nowicki Jacek, Stowarzyszenie Wszyscy Ludzie Dobrej Woli
6. Plewka Katarzyna, Fundacja Klaster Poznań
7. Sękowska Jadwiga, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMP
8. Staniewska Agnieszka, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
9. Trzeciak Katarzyna, Stowarzyszenie Instytut Zachodni
10. Wrzesiński Robert, Stowarzyszenie Wszyscy Ludzie Dobrej Woli
11. Wysocki Adam, Departament Sportu i Turystki, UMWW.

Obszarem pracy tego zespołu będzie system wspierania inicjatyw obywatelskich i NGO. Warsztaty poprowadzi Paweł Krzywicki – coach i trener umiejętności interpersonalnych; absolwent Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych oraz Szkoły Treningu Grupowego.

Warsztaty dla kolejnych grup rozpoczną w ciągu najbliższych 3 tygodni.

Przypomnijmy, iż w projekcie weźmie udział 90 przedstawicieli administracji publicznej i NGO z Wielkopolski. Uczestnicy warsztatów, przydzieleni do konkretnych zespołów standaryzacyjnych, zdobędą wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie wdrażania wybranego obszaru współpracy w  struktury samorządu terytorialnego. Rezultatem pracy zespołów standaryzacyjnych będzie opracowanie konkretnych procedur współpracy pomiędzy administracją publiczną i NGO, które przyczynią się do podniesienia jakości świadczonych usług publicznych w Wielkopolsce.

Szczegółowe informacje na temat założeń pracy zespołów standaryzacyjnych znaleźć można w pierwszym numerze Informatora WDR. Informator pobrać można TUTAJ.

Ruszyły pierwsze warsztaty w ramach projektu „Wielkopolska działa razem”!
Przewiń do góry