Projekt dobrze zarządzany

Działania w zakresie ekonomii społecznej to często działania projektowe. Jest to jak najbardziej pożądane, zwłaszcza, że koncepcja wirtualnej organizacji jako modelu współpracy jest godna promowania i wdrażania w życie. Kiedy praca o charakterze projektowym jest udana? Współpraca przy projektach wymaga m.in. dobrze dopracowanej koordynacji działań oraz łatwego dostępu dla każdej osoby uczestniczącej w projekcie do niezbędnych dokumentów i materiałów, dodatkowo systematycznie aktualizowanych i uzupełnianych.

W jakiej sytuacji będzie mieć zastosowanie pudełkowy moduł zarządzania projektami? Przedstawiamy kilka propozycji jak można zastosować tę aplikację. Pierwszą z nich będzie tworzenie projektów oraz edytowanie przygotowanych już projektów, a także na przydzielanie zadań osobom uczestniczącym w realizacji projektu. Daje też możliwość nanoszenia zmian, dodawania nowych osób etc. Komunikacja za pośrednictwem Internetu to ułatwienie w przekazywaniu sobie informacji i dokumentów, prowadzeniu dyskusji, ustalaniu terminów oraz koordynacji działań,Moduł pudełkowy służący do zarządzania projektami pozwala też na podział całego projektu na części i etapy oraz przypisanie ich do konkretnych osób, które mają zadania do realizacji w trakcie projektu. Ważne jest także to, że moduł zarządzania projektami zawiera opcję kalendarz (który przedstawialiśmy we wcześniejszej notce http://wces.pl/system-informatyczny/209-by%C4%87-ze-wszystkim-na-czas-pude%C5%82kowy-modu%C5%82-kalendarza.html ) – to przydatne narzędzie, które ułatwia pracę osób zaangażowanych w realizację projektów. Pudełkowy moduł zarządzania projektami znajdzie zastosowanie w pracy urzędów, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw oraz indywidualnych osób prowadzących działania wymagające współpracy w obrębie grupy. Moduł zarządzania projektami może być też przydatnym narzędziem dla studentów, którzy coraz częściej w ramach prac zaliczeniowych mają przygotować projekt, współpracując ze sobą.

Zachęcamy ich do pobrania tego modułu ze strony portalu wces.pl. Ważne jest też to, że pudełkowy moduł daje możliwość wspólnej pracy nad jednym dokumentem, raportem, sprawozdaniem itp. Kilka osób może jednocześnie pracować w ten sposób, zmiany nanoszone na dokumentach będą od razu widoczne dla innych osób. Będzie też widoczne kto naniósł które zmiany lub dodał nowe treści. Takie rozwiązanie to oszczędność czasu oraz materiałów – np. nie trzeba drukować wielu kopii dokumentów i dostarczać ich każdej z osób. To rozwiązanie ekonomiczne i ekologiczne zarazem. Kolejna to możliwość przechowywania plików i dokumentów związanych z bieżącą działalnością i łatwy dostęp do nich, w którym będą zamieszczane wzory umów i dokumentów, ofert, informatory itp. czyli materiały potrzebne w codziennej pracy. Zamieszczone tam pliki można w łatwy sposób aktualizować, dzięki czemu każdy będzie mieć dostęp do najnowszych wersji. Wirtualne repozytorium plików jest rozwiązaniem bezpiecznym (istnieje możliwość zabezpieczenia ich hasłem, by osoby niepowołane nie miały do nich dostępu), w jednego dokumentu może korzystać na raz kilka osób, co usprawnia pracę i skraca czas jej wykonywania.

Projekt dobrze zarządzany
Przewiń do góry