Przyszłość to Polska Cyfrowa

Lata 2014-2020 to czas realizacji programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (PO PC). Wprowadzenie programu poprzedzają konferencje regionalne, w trakcie którym przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji przedstawią założenia projektu.

Konferencje regionalne, w trakcie których zostaną zaprezentowane założenia realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 odbywają się w terminie od 10 lipca 2013 r.  do 24 lipca 2013 r. w następujących miastach: Gdańsk, Kraków, Poznań i Warszawa.

W czasie konferencji zostały przewidziane wystąpienia przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Prelegentem na poznańskiej konferencji regionalnej, która odbyła się 11 lipca 2013, był minister Michał Boni z MAiC.

Udział w regionalnych konferencjach jest bezpłatny. Są one adresowane w szczególności do: przedsiębiorców, jednostek administracji samorządowej, jednostek administracji rządowej oraz jednostek im podległych, organizacji pozarządowych, jednostek badawczo- rozwojowych, jednostki naukowych,  instytucji kultury, instytucji informacji turystycznej, jednostek odpowiedzialnych odpowiedzialnych za zapewnienie funkcjonowania i rozwijanie polskiego systemu informacji turystycznej.

Priorytetami na najbliższe lata stanie się zbudowanie sieci łatwo dostępnego szerokopasmowego Internetu (bez internetowych białych plam na mapie Polski), sprawnie działająca e-administracja, możliwość załatwienia w prosty sposób istotnych spraw życiowych przez Internet (np. rejestracja w przychodni, u lekarza), a przede wszystkim popularyzacja korzystania z nowoczesnych technologii i Internetu także przez osoby z grup zaliczanych do grona zagrożonych wykluczeniem cyfrowym (np. osób powyżej 50 roku życia).

 {phocagallery view=category|categoryid=4}

Przyszłość to Polska Cyfrowa
Przewiń do góry